Klessebasjes.nl

Klessebasjes wil door het aanbieden van leuke, herkenbare, ongedwongen en laagdrempelige puzzels en spelletjes, gesprekken tot stand laten komen met mensen met dementie. Gesprekken die gevoed worden door samen terug te gaan naar vroeger en die aansluiten bij de nog aanwezige belevingswereld van de persoon met dementie. Door het ophalen van persoonlijke herinneringen, krijgen mensen met dementie weer een verhaal… ze doen ertoe! Een gevoel wat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot in een gesprek.