Agro Forestry Brabant

Het Agroforestry Netwerk Brabant is opgericht in 2017 als initiatief vanuit agrarische ondernemers om een netwerk te ontwikkelen dat ondersteunt bij het toepassen van agroforestry op agrarische bedrijven. Zo’n 70 boeren, maar ook ZLTO, Innovatienetwerk Noord-Brabant, de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, het Brabants Landschap/Steunpunt Landschapsbeheer en ondernemers zijn in dit netwerk vertegenwoordigd.

Het Agroforestry Netwerk Brabant organiseert sinds 2017 excursies, studiebijeenkomsten, en filmavonden over agroforestry. Het netwerk opereert bovendien als een lobby voor agroforestry naar overheden en andere stakeholders. Ook heeft het netwerk aansluiting gezocht bij de internationale European Agroforestry Federation (EURAF) en de Stichting Agroforestry Nederland.

We hebben in opdracht van Christa Dieden het design vertaald naar een maatwerk WordPress website.