Berkenloonen.nl

Van den Berk en Loonen staat al meer dan 25 jaar bekend als persoonlijk, betrokken en zorgzaam. Iedereen van het hechte team is zeer betrokken bij elk afscheid dat ze mogen verzorgen. Van den Berk en Loonen beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg en de uitvaartverzorgers zijn toegelaten tot het Register Uitvaartverzorgers. Door dit Keurmerk en door deze toevoeging van ‘RU’ achter de naam bent u ervan verzekerd dat zij u zo goed mogelijk helpen bij het verzorgen van een uitvaart; vakkundig en volgens de hoogst geldende kwaliteitsnormen.

Naar een design van The Identiteam heeft Hakhak de technische realisatie verzorgd naar WordPress.

Speciale wensen:
  • Projecten custom post types
Wat we gedaan hebben: