Goedgepickt.nl

Goedgepickt biedt magazijnsoftware aan voor webshops die over een eigen magazijn beschikken. Ze noemen het zelf ‘de ultieme magazijnsoftware’. Na het zien van alle voordelen en koppelingen tijdens de ontwikkeling van hun website, kunnen we niets anders dan instemmen met deze uitspraak. Na een selectieproces kregen wij de kans om het ontwerp van Mosquito te transformeren naar een responsieve WordPress-website.

Om de diverse soorten content efficiënt te structureren, hebben we gebruikgemaakt van verschillende custom post types in de back-end. Bovendien hebben we flexibele pagina-indelingen gecreëerd met behulp van repeater fields, die functioneren als een aanpasbare ‘blokkendoos’. Zo kan Goedgepickt in de toekomst hun website moeiteloos aanpassen aan veranderende behoeften. Het biedt alle voordelen van een page builder, zonder de nadelen.