Kamplan.com

Kamplan B.V. is opgericht in 1978. Vanaf de beginjaren waren de hoofdzaken droogvoerinstallaties voor de varkenshouderij, rundveehouderij en pluimveehouderij. Later zijn daar brijvoerinstallaties voor de varkenshouderij en kalvermelkinstallaties bijgekomen. Daarnaast hield Kamplan B.V. zich bezig met warmteterugwinning, ventilatiesystemen en mestverwerking.

Hakhak.nl ontwikkelde voor Kamplan een design op maat. Het design is omgezet naar een WordPress website, volledig responsive.