Vissersgerechtsdeurwaarders.nl

Vissers gerechtsdeurwaarderskantoor is laagdrempelig en richt zich met name op het MKB en op zzp’ers. Ze kennen hun clièntele en er wordt waarde gehecht aan persoonlijk contact. Uiteraard krijgt een zaak bij hen een dossiernummer maar de cliënt(e) wordt zelf geen nummer. Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar. Daarnaast gaat duidelijkheid boven alles. Elke cliënt krijgt een ‘recht-door-zee’ en eerlijk antwoord op zijn/haar vraag en een dito advies. Ook wordt een zo helder mogelijk kostenplaatje geschetst. Transparantie is voor hen erg belangrijk. Cliënten worden zo snel mogelijk geholpen. Geen keuzemenu’s, geen doorschakeling via afdelingen waarbij klanten telkens opnieuw het verhaal moet doen. Een duidelijke uiteenzetting van het traject dat doorlopen moet worden, directe mededeling van de stand van zaken in het dossier en direct antwoord op de vraag. Dat is wat Vissers Gerechtsdeurwaarders u biedt!

Speciale wensen:
  • Meertaligheid
  • Incasso kosten calculator
Wat we gedaan hebben: