Betiquette.nl

Is uw bedrijf gastvrij? De meeste ondernemers zullen die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Maar vinden uw relaties/gasten dat ook? Een hospitality-scan laat zien waar een organisatie staat, het daarop afgestemde hospitality-plan geeft vervolgens richting aan de doelen. Betiquette adviseert en coacht uw bedrijf naar een gastvrije hoogte.

Naar een eigen ontwerp heeft HakHak.nl de realisatie van de Responsive WordPress website verzorgd.

Wat we gedaan hebben:
  • Responsive WordPress ontwikkeling