Gate2.nl

Gate2, een initiatief van Midpoint Brabant, is de Smart Industry hub in Midden-Brabant die zich richt op de ontwikkeling en realisatie van innovatieprojecten op het gebied van productietechnieken, simulatie en digitalisering. Met en voor het regionale MKB ontwikkelen en testen vele organisaties hier samen met kennisinstellingen pilotprojecten en businesscases.

Speciale wensen:
  • Video headers
  • Koppeling Mailchimp
Wat we gedaan hebben: