PO3002.nl

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) of speciaal basisonderwijs (sbo) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk en omgeving – landelijk gecodeerd met PO3002 – ontwikkelde Hakhak een WordPress website waarop betrokkenen alle handige informatie kunnen terugvinden. De cijfers en statistieken worden landelijk op de website passendonderwijs.nl gepresenteerd. PO3002.nl werd daarom vooral een website gericht op ouders met vragen.

De website daarnaast een uitgebreide lijst met daarop alle binnen het werkgebied actieve basis- en speciaal onderwijsscholen. Omdat een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband het uitwisselen van kennis is, zijn deze scholen te filteren op specialisme. Zo zien ouders, betrokkenen en andere scholen welke kennis per school aanwezig is.

De commissie die alle aanvragen voor passend onderwijs in de regio toetst heeft achter de schermen een intranet gekregen waarin de actuele dossiers – door commissieleden – kunnen worden gedownload.

Speciale wensen:
– Database met filterfunctionaliteit
– intranet

Wat we gedaan hebben: