Waterprof.nl

Waterprof is in eind 2018 opgericht door Ronald Hemel en Marc Balemans. Beiden zijn al decennia actief in de watersector op de thema’s innovatie, strategie en proces- en programmamanagement. Op de grote transities als energie, klimaat, voedselvoorziening, waterveiligheid en natuur zagen zij een grote behoefte aan hun expertise en ervaring.

Hakhak.nl heeft in samenwerking met Carla van Ouweland Ontwerp en Beeldconcept & fotografie: Marieke Viergever de technische realisatie voor haar rekening genomen.

Speciale wensen:
  • Video header
  • Gekoppelde secties (thema’s, teamleden etc.)
Wat we gedaan hebben: